Pierwsza polska wirtualna akademia w Second Life, działająca na kształt ośrodka uniwersyteckiego będącego w środowisku elektronicznym
 
 

10 Prawd
o świecie elektronicznym
Academia Electronica Deklaracja moralności
dla człowieka
w świecie elektronicznym

Academia Electronica została powołana przez Sidey'a Myoo w 2007, jako pierwsza w Polsce, działająca w Second Life na kształt ośrodka uniwersyteckiego, niezinstytucjonalizowana uczelnia. Powstając w elektronicznej rzeczywistości stała się rodzajem "laboratorium humanistyki" zajmującej się wieloaspektowym oglądem problematyki środowiska elektronicznego, potraktowanego jako rzeczywistość człowieka. Elektroniczna rzeczywistość opisywana jest z perspektywy filozofii, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii oraz innych dyscyplin. Tak określona tematyka nakierowuje obserwację i rozważania na fenomeny związane z egzystencją ludzi w środowisku elektronicznym. Celem Akademii jest stworzenie cyklu wykładów otwartych oraz prowadzenie dyskusji poświęconych postępującej implementacji człowieka w elektroniczny świat, w którym odnajduje on rzeczywiste treści.

Academia Electronica

Na początku Academia działała w Second Poland, potem w Polish Community, a następnie w Creativity. Obecnie istnieje w Poza Kadrem. Od początków istnienia, w trakcie roku akademickiego, prowadzone były poniedziałkowe wykłady otwarte i dyskusje. W 2008 część wykładów przekształcona została w 30 godzinny, odbywający się w semestrze jesiennym, oficjalny kurs akademicki, zatytułowany: "Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka", a w 2012 zapoczątkowany został kurs "Sztuka elektroniczna" , odbywający się w semestrze letnim - obydwa prowadzone przez Sidey'a Myoo. Zamierzeniem istnienia Academii jest przeprowadzenie w niej ogólnopolskich kursów, honorowanych przez ośrodki akademickie, które uzupełniałyby w ten sposób wzajemnie swoje programy.

Wykłady z kursu „Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka” odbywają się w semestrze jesiennym, w poniedziałki o 21.00.

Wykłady z kursu „Sztuka elektroniczna” odbywają się w semestrze letnim, w piątki o 9.30.

Wykłady wygłaszane przez zaproszonych gości (lub wycieczki po Second Life) odbywają się w semestrze letnim, w poniedziałki o 21.00.

„Piątki Minimalistyczne” odbywają się (nieregularnie) w piątki, od 22.00, w Kominie.

Działalność Academii w kolejnych latach:

2008-2009      2009-2010      2010-2011      2011-2012      2012-2013

Wszystkie wykłady są otwarte.
 
 
 
 
Założona przez Sidey'a Myoo
 
academia
o nas
galeria
kontakt
archiwum
forum
m8