Pierwsza polska wirtualna akademia w Second Life, działająca na kształt ośrodka uniwersyteckiego będącego w środowisku elektronicznym
 
 

10 Prawd
o świecie elektronicznym
Academia Electronica Deklaracja moralności
dla człowieka
w świecie elektronicznym

10 Prawd o świecie elektronicznym

1.
Świat elektroniczny jest alternatywną rzeczywistością w stosunku do świata fizycznego.
2.
Świat elektroniczny jest światem człowieka, zdolnym przyjąć wnoszone tam człowieczeństwo, zawiera ludzkie emocje i uczucia oraz wartości duchowe.
3.
Świat elektroniczny to rzeczywistość dla przemieszczenia wszelkiej aktywności życiowej człowieka, jest źródłem autokreacji i kreacji, własnych poszukiwań i ekspresji.
4.
Świat elektroniczny jest źródłem możliwości odmiennych od znajdowanych w świecie fizycznym.
5.
Świat elektroniczny może być przedmiotem wyborów egzystencjalnych, ludzkich decyzji dotyczących rzeczywistości, w której ludzie pragną przeżywać swoje życie.
6.
Świat elektroniczny jest immaterialny, posiada przestrzeń odmienną od świata fizycznego.
7.
Świat elektroniczny powiększa swoje możliwości wraz z rozwojem technologii.
8.
Świat elektroniczny ewoluuje szybciej niż świat fizyczny, wpływając na ewolucję człowieka.
9.
Świat elektroniczny nie jest symulacją i nie ma w nim miejsca na symulację.
10.
Świat elektroniczny to rzeczywistość, gra pozostaje w świecie fizycznym.

Sidey Myoo
 
 
 
 
Założona przez Sidey'a Myoo
 
academia
o nas
galeria
kontakt
archiwum
forum
m8